تغییر رنگ قالب ساویس

برای تغییر رنگ باید ابتدا رنگ مورد نظر خود را از طریق تنظیمات قالب > عمومی > رنگ بندی انتخاب کنید. سپس یکی از برگه های ساخته شده با المنتور را باز کنید ( کدام برگه مهم نیست ) و بر روی سه خط بال سمت راست پنل کلیک کنید سپس به “تنظیمات سایت -> رنگ های عمومی” رفته و رنگ مورد نظر را تغییر بدهید. مطابق تصویر زیر :