چگونه رنگ بندی پایه و ثانویه سایت را تغییر دهیم ؟

به قسمت تنظیمات قالب > عمومی > رنگ ها واستایل ها بروید شما می توانید رنگ پایه و رنگ ثانویه را تنظیم کنید.

  1.  رنگ پایه : رنگ اصلی وب سایت.
  2.  رنگ ثانویه : رنگ ثانویه ی وب سایت.
  3. حالت تیره : شما می توانید حالت تیره وب سایت را از این قسمت فعال و یا غیر فعال کنید.

 

 

رنگ های قالب – اگر شما رنگ پایه و رنگ ثانویه ی قالب را عوض کنید، رنگ های انتخاب شده جایگزین رنگ های قبلی در پایگاه داده ها می شود و دکمه ای برای بازگشت آن وجود ندارد.

حالت تیره  اگر شما این حالت را انتخاب کنید، تنظیمات CSS مربوط به تیره شدن وب سایت بارگذاری خواهد شد و اگر قسمت هایی سفید ماند، شما باید آنها را پیدا کنید و بصورت دستی تیره نمایید.